Osobní informace
Jméno pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 253184
E-mail milan.ruzicka@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/4p./403