Osobní informace
Jméno pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 973 253 176
E-mail vladimir.pavlik@unob.cz