Osobní informace
Jméno prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Děkan FVZ
Telefon 973 253 128