Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 253128
E-mail roman.chlibek@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/3p./301