Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 255 150
E-mail daniel.jun@unob.cz