Osobní informace
Jméno doc. Ing. Ivan Hamtil, CSc.
Telefon 442241
E-mail ivan.hamtil@unob.cz
Umístění Tučkova 23/1p./202