Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 255 195