Osobní informace
Jméno prof. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
Telefon 973 253 233
E-mail jiri.paral@unob.cz