Osobní informace
Jméno plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro záležitosti studentů a spec. přípravu voj. lékařů
Telefon 253014, 253133
E-mail michal.plodr@unob.cz
Umístění