Osobní informace
Jméno Mgr. Petr Lašák
Telefon (973) 253798
E-mail petr.lasak@unob.cz
Umístění