Osobní informace
Jméno Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
Funkce Vedoucí skupiny
Telefon 442571
E-mail leopold.skorusa@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./114