Osobní informace
Jméno Mgr. Jana Vaňková
Telefon 253036
E-mail jana.vankova@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/5p./509