Osobní informace
Jméno Mgr. Michal Polách
Telefon 973 442 395
E-mail michal.polach@unob.cz