Osobní informace
Jméno prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Telefon 253137
E-mail miroslav.splino@unob.cz
Umístění