Osobní informace
Jméno prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
Telefon (973) 253105
E-mail josef.fusek@unob.cz
Umístění