Osobní informace
Jméno PhDr. Eva Drahokoupilová
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 253036
E-mail eva.drahokoupilova@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/5p./509