Osobní informace
Jméno Mgr. Jana Gazdačková
Telefon 253026
E-mail jana.gazdackova@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/5p./512