Osobní informace
Jméno Mgr. et Mgr. Marie Kala
Telefon 442332
E-mail marie.kala@unob.cz
Umístění