Osobní informace
Jméno Ing. Miroslav Hrubý, CSc.
Telefon 973 443 646
E-mail miroslav.hruby@unob.cz