Osobní informace
Jméno Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik
Telefon 973 443 881
E-mail vladimir.bizik@unob.cz