Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 442256
E-mail alexandr.stefek@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./93