Osobní informace
Jméno npor. Bc. Karla Mikulová
Telefon 973 443 267
E-mail karla.mikulova@unob.cz