Osobní informace
Jméno npor. Mgr. Petr Zahradníček
Telefon 973 442 617
E-mail petr.zahradnicek3@unob.cz