Osobní informace
Jméno prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D.
Telefon 973 442 709
E-mail karel.zaplatilek@unob.cz