Osobní informace
Jméno Bc. Vojtěch Liška
Telefon 973 253 188
E-mail vojtech.liska@unob.cz