Osobní informace
Jméno Ing. Bc. Jaroslav Talár
Telefon 445173
E-mail jaroslav.talar@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./188