Osobní informace
Jméno pplk. Ing. Kamil Bednář, Ph.D.
Funkce Zástupce ředitele – vedoucí oddělení
Telefon
E-mail kamil.bednar@unob.cz