Osobní informace
Jméno doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Funkce Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon (973) 443809, 443155
E-mail alena.oulehlova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./72