Osobní informace
Jméno mjr. Ing. et Ing. Hana Malachová, Ph.D.
Telefon 973 443 616
E-mail hana.malachova@unob.cz