Osobní informace
Jméno doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 973 443 809, 973 442 197