Osobní informace
Jméno doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Telefon 443809, 442197
E-mail jakub.odehnal@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./99