Osobní informace
Jméno doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Prorektor pro kvalitu
Telefon 442197, 443399
E-mail jakub.odehnal@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./99