Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Miroslav Polach,
Telefon (973) 442229
E-mail miroslav.polach@unob.cz
Umístění