Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Miroslav Polach, Ph.D.
Telefon