Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Miroslav Polach, Ph.D.
Telefon
E-mail miroslav.polach@unob.cz