Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Miroslav Polach
Telefon 442229
E-mail miroslav.polach@unob.cz
Umístění