Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Ota Rolenec, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 443705, 443816
E-mail ota.rolenec@unob.cz
Umístění