Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Ota Rolenec, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 973 443 705, 973 443 816