Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Bc. Dušan Trefilík
Telefon
E-mail dusan.trefilik@unob.cz
Umístění