Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Jaroslav Krejčí, Ph.D.
Telefon 443216
E-mail jaroslav.krejci@unob.cz
Umístění