Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry, Proděkan pro vědeckou činnost
Telefon 973 253 028, 973 253 219, 973 253 221