Osobní informace
Jméno mjr. MUDr. Tomáš Kupsa, Ph.D.
Telefon 973 255 195
E-mail tomas.kupsa@unob.cz