Osobní informace
Jméno mjr. MUDr. Kateřina Menclová
Telefon
E-mail katerina.menclova@unob.cz
Umístění