Osobní informace
Jméno RSDr. Miloš Dyčka, CSc.
Telefon 973 442 188