Osobní informace
Jméno RSDr. Miloš Dyčka, CSc.
Telefon 442188
E-mail milos.dycka@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./126