Osobní informace
Jméno kpt. MUDr. Jan Šimek
Telefon (973) 253222
E-mail jan.simek@unob.cz
Umístění