Osobní informace
Jméno pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 253116, 255172
E-mail jana.zdarovakarasova@unob.cz
Umístění