Osobní informace
Jméno pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 973 253 216
E-mail ales.tichy@unob.cz