Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Jan Šafranko
Telefon 445239
E-mail jan.safranko@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./216