Rektorát
Rektor - velitel
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů
Prorektor pro vědeckou a expertní činnost
Prorektor pro rozvoj a internacionalizaci
Prorektor pro kvalitu
Zástupce rektora - velitele
Kvestor
Fakulta vojenského leadershipu
Děkan Fakulty vojenského leadershipu
Proděkan pro stud. a ped. činnost
Proděkan pro vědeckou činnost
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Fakulta vojenských technologií
Děkan Fakulty vojenských technologií
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
Proděkan pro vědeckou činnost
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Fakulta vojenského zdravotnictví
Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví
Proděkan pro stud. a ped. činnost
Proděkan pro vědeckou činnost
Proděkan pro záležitosti studentů a specializační přípravu vojenských lékařů
Proděkan pro vnější vztahy a marketing
Ředitelé ústavu a center
Ředitel ústavu ochrany proti ZHN
Ředitel centra jazykového vzdělávání
Ředitel centra tělesné výchovy a sportu
Ředitel centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií