Jméno, hodnost, tituly Zařazení
Florus Stanislav, plk. gšt. prof. Ing. CSc. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Gráf Ladislav, Ing. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Hoskovcová Monika, mjr. Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Janda Jiří, mjr. doc. Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Jelínková Romana, Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Kobliha Zbyněk, prof. Ing. CSc. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Martinková Lucie Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Otřísal Pavel, pplk. doc. Ing. Ph.D., MBA Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Sas Daniel, Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Šelesták Jozef, Ing. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Tokárová Alena, pplk. Dr. Ing. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Veverka Václav Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Zahradníček Radim, mjr. Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Žuja Petr, Ing. Ph.D. Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení