Risk Management RR-5-MP
Subject Risk Management (RM)
Guarantee doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Risk Management (3/5)
Risk Management (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to study, basic terminology 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classification aspects of risk, importance of risk management in security 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General risk management process, scope and objective of risk analysis, asset identification 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procedure and methods of hazard identification 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualitative and semiquantitative risk assessment 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Determination of acceptable risk, principles and methods of risk prevention and minimization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit exercises 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9.
Ministerstvo obrany. Řízení rizik v rezortu Ministerstva obrany. Rozkaz Ministra obrany č. 20. Praha: MO, 2015, 10 s.
Ministerstvo obrany. Ochrana vojsk. Pub-36-00-01. Praha: MO, 2017, 117 s.
BOŽEK, František a Rudolf URBAN. Management rizika: obecná část. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7.

Doporučená:
NATO. Allied Joint Doctrine for Force Protection (AJP-3.14). Brussels: NATO/PfP, 2015, 95 p.
Department of the Army. Field Manual No. 5-19 Composite Risk Management. Washington DC: Headquarters Department of the Army, 2006, 101 p.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik II. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-27-2.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik I. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-26-5.

5. semestr - 2 průběžné písemné testy zaměřené na teoretickou a aplikační část z oblasti řízení rizik.

6. semestr – 1 písemný test, zpracování případové studie kolektivem studentům na zadané téma do rozsahu 10 stran a následně její obhajoba. Zkouška písemná.