Anglický jazyk II CEFR B1 AJIIB1-3-BP
Název předmětu Anglický jazyk II CEFR B1 (AJIIB1)
Garant PhDr. Eva Drahokoupilová
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Anglický jazyk II CEFR B1 (2/3)
Anglický jazyk II CEFR B1 (2/4)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Surgical instruments, techniques, preparing a patient to surgery, post-operative complications, monitoring the patient, vital signs, anaesthetic procedure 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medication, types and forms, patient medication dosages, forms of administration 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GRICE, TONY English for Careers, Nursing 1. Oxford, 2008. ISBN 978019456977-4

Doporučená:
BULDOV, S.V., MAXEROVÁ M. English for nurses, Angličtina pro zdravotní sestry, Informatorium, Praha 2003.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge 2004. ISBN 052153289-2

Zápočet je udělen na základě 75% účasti na cvičeních, vypracovaní průběžných úkolů a písemného zápočtového testu. Minimální úspěšnost 65 %.