Nursing I
Subject Nursing I (NU I)
Guarantee Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Characteristics of nursing care (NC) and its historical development, 1st phase of NC- assessment, nursing history, physical examination 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostics – 2nd phase of NC, data analysis, expressing nursing diagnoses, NANDA taxonomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning – 3rd phase of NC, planning, setting priorities, aims, interventions, developing nursing care plan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing care management – 4th phase of NC, types of nurse activities, assessment – 5th phase of NC, validation of nursing care plan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human needs (in general), patient needs 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for breathing. Factors influencing oxygenation. Nursing diagnoses related to the need for breathing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for nutrition – essential nutrients, factors influencing nutrition. Nursing diagnoses related to the need for nutrition 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for physical mobility. Activity and exercise. Falls. Assessment of the level of patient´s self-sufficiency. Nursing diagnoses related to the need for physical activity 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for emptying, urine and stool emptying disorders. Nursing diagnoses related to the need for emptying 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for body hygiene. Nursing diagnoses related to the need for hygiene 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for rest and sleep. Factors influencing sleep, sleeping disorders. Nursing diagnoses related to sleeping disorders 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need to be without pain. Well-being. Acute and chronic pain. Nursing diagnoses related to pain 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for safety and security – factors influencing safety and security, psychic response to the need dissatisfaction 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The need for self-concept, self-respect, self-realization – factors influencing self-concept and self-image. Nursing diagnoses related to the need for self-concept 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŠAMÁNKOVÁ, M. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011
TÓTHOVÁ, V. a kol. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2.vyd. Praha: Triton, 2014
TRACHTOVÁ, E. a kol. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2.vyd. Brno: NCONZO, 2013
INTERNATIONAL NANDA. Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2015-2017. Praha: Grada, T. Heather Herdman, 2015

Doporučená:
PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011
PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2011

Splnění písemného testu, aktivní zapojení studenta do výuky