Nursing II
Subject Nursing II (NU II)
Guarantee Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Transcultural nursing, importance, purpose and historical viewpoints. Definition of basic terms. Application of culture specific nursing models 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreigners in the Czech Republic and issues of integration and health care. Characteristics of the system of health care provision in the Czech Republic, foreigners´ rights and duties in using health care, valid legal regulations and international agreements 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development of nursing abroad and in the Czech Republic, international activities leading to nursing transformation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of the branch of nursing , basic terminology, modern concept of nursing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialty education and nurses and midwives competences, professional organizations and their importance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to nursing modules, definition of terms, Gordon´s model 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic nursing models - Nightingale, Roy, Orem, King 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality and safety of health care, quality indicators, emergencies management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standards and audits in nursing care, nursing documentation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accreditation and certification 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overall quality management in nursing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing process and its management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of nursing care for members of religion and a religious society 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specifics of nursing care for members of ethnic and national minorities in the Czech Republic 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KUTNOHORSKÁ, J. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada, 2010
KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství v praxi. Praha: Grada, 2013
PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 288 s., 2011
PLEVOVÁ, I. a kol. Ošetřovatelství II. Praha: Grada, 224 s., 2011

Doporučená:
POLICAR, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada, 2009
ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008
VONDRÁČEK, L., WIRTHOVÁ, V. Sestra a její dokumentace. Návod pro praxi. Praha: Grada, 2008

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních, aktivní zapojení studenta do výuky

Vypracování zadané práce.

Splnění ústní zkoušky.