Nursing in Primary and Home Care
Subject Nursing in Primary and Home Care (NPHC)
Guarantee MUDr. Ivo Bureš
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Philosophy of primary nursing care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy of health in primary health care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing in primary health care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A family in view of health and disease 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinary cooperation in primary health care, standards of nursing care in primary health care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to home care issues 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing process in primary and home care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Most common diagnoses in primary and home care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wound management 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Care for an incurable patient dying in home care 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HUDÁKOVÁ, A., MAJERNÍKOVÁ, L. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013
JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007
KRÁTKÁ, A. Ošetřovatelství v komunitní péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008
KALVACH, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. Brno: NCO NZO, 2007

Doporučená:
KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., HOLMEROVÁ, I. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011

Splnění povinné 70% účasti na přednáškách

Splnění písemného testu