Evidence Based Practice
Subject Evidence Based Practice (EBP)
Guarantee doc. Petra Mandysová, Ph.D., MSN
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 11
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Evidence based nursing practice (EBNP): introduction 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulating a clinical question 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finding the best available evidence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical assessment of the evidence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of the evidence to clinical practice and evaluation of consequences 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific literature sources 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formulating an answerable clinical question 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scientific literature retrieval – identifying evidence 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality of found evidence 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examples of application of the evidence to clinical practice and evaluation of consequences 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MAREČKOVÁ, J., KLUGAROVÁ, J. a kol. (2015). Evidence-Based Health Care. Olomouc: Univerzita Palackého Dostupné z: http://cebhc.upol.cz/upload/soubory/monografie/ebhc_ekniha_2015.pdf
ZELENÍKOVÁ, R., JAROŠOVÁ D. (2013). Úvod do problematiky ošetřovatelství založeného na důkazech
Kontakt, 15(1), 7-13. Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20130321132250704100.pdf

Doporučená:
JAROŠOVÁ, D. (bez data). Základní principy Evidence-Based Practice praxe založená na důkazech. Dostupné z: http://mefanet.upol.cz/res/file/EBP-v-osetrovatelstvi/osetrovatelstvi-zakladni-principy-ebp.pdf
DUKE UNIVERSITY (2017). Introduction to evidence-based practice. Available from: http://guides.mclibrary.duke.edu/ebmtutorial
POLIT, D. F.; BECK, C. T. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010

Splnění povinné aktivní 80% účasti na cvičeních

Splnění zadané písemné práce