Military Surgery, BARTS
Subject Military Surgery, BARTS (BARTS)
Guarantee plk. gšt. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Department Department of Emergency Medicine and Military General Medicine
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
TCCC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thorax inujry 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdominal and pelvic injury 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Head and spine injury 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeletal injury 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shock and infusion therapy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airway management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breathing management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulation management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immobilization 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ferko, A.; Šubrt, Z.; Dědek, T. Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2015

Doporučená:
Bydžovský, Jan. Akutní stavy v kontextu. V Praze: Triton, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6
Štětina J. a kol. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a
ATLS Advanced Trauma Life Support. Student Course Manual. ISBN 978-1-880696-02-6

Splnění povinné 50% účasti na přednáškách

Splnění povinné 85% aktivní účasti na praktických cvičeních

Splnění písemné zkoušky